فراگیر پس از ورود به سامانه آموزش مجازی فوریتهای پزشکی و انجام مراحل ثیت نام در سایت،ابتدا دوره آموزشی خود را در یکی از سطوح امدادگر(First responder )   ،تکنسین پایه(EMT- Basic)،تکنسین میانی  (EMT-  inter mediat) و تکنسین پارامدیک (EMT- Paramedic)، انتخاب نموده و بر اساس دروس  برنامه ریزی شده برای هر کدام از سطوح آموزشی در کلاسهای مجازی شرکت می نماید.طول مدت  هر دوره متفاوت بوده و موضوعات ،مطالب ، و محتوی دروس نیز در دوره های امدادگری،تکنسین پایه،تکنسین میانی و تکنسین پارامدیک از سطوح علمی متفاوتی برخوردار  خواهند بود.

 

    فراگیر تنها مجاز به ثبت نام در یک دوره بوده و جهت ثبت نام در هر دوره نیز باید حداقل مدرک مورد نیاز (دیپلم-کاردان-کارشناس)را داشته باشد.زمان آغاز دوره ،شروع ترم و زمان برگزاری کلاسهای درسی پس از اتمام فرصت ثیت نام به اطلاع فراگیران رسانده خواهد شد. در پایان هر کلاس درسی آزمون مربوطه بصورت غیر حضوری برگزار شده و فراگیر در مدت زمان تعین شده موظف به شرکت در آزمون مذکور و پاسخ به سئوالات مربوطه می باشد.کلیه سئوالات بصورت مفهومی بوده و سئوالات هر فراگیر با فراگیر دیگر متفاوت خواهد بود.یادآور می گردد سئوالات پایان درس کاملاً مفهومی بوده و تا زمانی که فراگیر در کلاس مجازی مربوطه شرکت ننماید بخش سئوالات درس باز نخواهد شد.در صورت عدم پاسخ صحیح به سئوالات و کسب حداقل نمره(80درصد)،امکان شرکت فراگیر در جلسات بعدی درس مربوطه وجود نخواهد داشت و فراگیر باید در فرصتی که تا برگزاری جلسه بعدی در اختیار دارد مجدداً در کلاس حضور پیدا کرده و به سدوالات پایانی پاسخ دهد.در مجموع فراگیر 3بار مجاز به شرکت در یک جلسه درسی و پاسخ به سئوالات خواهد بود و در صورت عدم موفقیت جهت حضور در کلاس مجازی و  پاسخ دهی مناسب به سئوالات پایان درس و کسب حداقل نمره 80  د ر فرصت  سوم،فراگیر در این درس مردود اعلام می گردد.فراگیر مردود شده در یک درس می تواند در کلاس های سایر دروس انتخابی دوره  شرکت نماید و درس مردود شده را در پایان دوره مجدداً انتخاب نموده و در کلاسهای مجازی آن درس شرکت نماید و در صورت موفقیت همانند سابر فراگیران پس از موفقیت در آزمون نهایی که بصورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد شرکت نموده و گواهینامه خود را با توجه به دوره ای که در آن ثبت نام و شرکت نموده است در یافت نماید.

    فراگیرانی که در طول دوره از 3 درس مردود شوند مجاز به شرکت در آزمون نهایی نخواهند بود و در صورت تمایل می توانند  در دوره بعدی مجدداً ثبت نام نمایند.

   در آزمون نهایی که بصورت حضوری(تئوری و عملی )  و غیر حضوری (تئوری) در پایان دوره برگزار می گردد فراگیر باید موفق به کسب نمرها )80 از